ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

• Жаклина Лазаревић– директор
• Златко Стојић – секретар
• Душица Лаптошевић– педагог
• Данијела Елек - наставник разредне наставе
• Светлана Ћаћић – наставник предметне наставе
• Маја Ћулафић – дефектолог, логопед
• Катарина Живановић - наставник предметне наставе

Руководилац Тима - Жаклина Лазаревић

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2018/2019. ГОДИНУ