ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.  ГОДИНУ

  1. Жаклина Лазаревићдиректор
  2. Златко Стојићсекретар
  3. Душица Лаптошевић – педагог
  4. Виолета Стојић- наставник разредне наставе
  5. Светлана Ћаћић- наставник предметне наставе
  6. Маја Ћулафић- дефектолог-логопед
  7. Катарина Живановић- наставник предметне наставе
  8. Ана Николић- наставник предметне наставе

      Руководилац ТимаЖаклина Лазаревић - директор

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2018/2019. ГОДИНУ