ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018.  ГОДИНУ

  1. Жаклина Лазаревић –в.д. директорa
  2. Златко Стојић – секретар
  3. Сузана Раденковић – педагог
  4. Драгана Булајић - наставник предметне наставе
  5. Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе

      Руководилац ТимаЖаклина Лазаревић - в.д. директорa