УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Представници одељења за Ученички парламент

6/1 - Ленка Араула и Димитрије Станојев

6/2 - Никола Исаиловић и Тамара Јоксимовић

7/1 - Дуња Стојановић и Страхиња Дијанић

7/2 - Соња Илић и Сунај Гаши

8/1 - Марија Стошић и Растко Филиповић

8/2 - Александра Карапанџић и Љубица Митровић

председник: Александра Карапанџић

потпредседник: Љубица Митровић

Представник за Тим за самовредновање: Растко Филиповић

Представник за Тим за развојно планирање: Марија Стошић

Представник за Школски одбор: Александра Карапанџић