ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

     У школској 2019/2020. години, у школи ће бити по два одељења у сваком разреду, која су формирана по упутству о формирању одељења Министарства просвете , што је укупно  16 одељења.

    Настава за старије разреде у Школи почиње у 730 и траје до 1315  у преподневној смени, и од 13 35  до 1845 часовау по подневној смени, према утврђеном распореду за старији разреде. Седми час старијим разредима, када су у поподневној смени, одржава се као претчас.

 Настава за млађе разреде у преподневној смени почиње у 8 часова и траје до 1220, а у по подневној смени почиње у 1335 и траје до 1755 часова.

    У Школи смене ће се мењати на недељу дана. У матичној школи у једној смени су старији разреди, а у другој млађи. 

Допунска, додатна настава као и слободне активности ученика за прву смену организују се после наставе, а за другу смену пре почетка наставе, као претчас.     

         Час одељењске заједнице и изборних  предмета уносе се у распоред часова.

          Оваква организација наставе траје током целе школске године осим у изузетним случајевима.

  Градска Општина Вождовац је обезбедила школски аутобус  који превози ученике ОШ ,,Вук Караџић„ и ОШ „Војвода Путник“. Школски аутобус довози ученике нижих разреда од станица Три бандере, Железничка станица «Рипањ», Кривина, школа  до почетка наставе у 730 часова и одвози их након завршетка наставе у 1200, а када ученици млађих разреда наставу похађају у другој смени  довози до 1325 и одвози након наставе у 1800 часова.  Превоз школским аутобусом користи око 80 ученика млађих разреда.

Радно време директора је осмочасовно и прилагођава се потребама посла.

Радно време педагога је од 830 до 1430 часова и од 13 -19 часова.

Радно време педагошког асистента је шесточасовно и зависи од потреба наставника. Педагошки асистент према потреби и са писменим налогом одлази у кућне посете и контактира родитеље ученика. Радно време дефектолога-специјалног педагога је

Радно време библиотекара је  према распореду, а у висини 50% фонда.

Секретар  има радно време од  730  до 1530 часова, рад са странкама је у времену од  900 до 1400  часова, и у оквиру тог времена обавља и послове у  Служби  за запошљавање и осталим институцијама, по потреби.

Шеф рачуноводства има радно време 730  до 1530 часова, и у оквиру тог времена обавља и послове у Трезору и осталим институцијама, по потреби.

Домар-ложач у периоду кад се просторије не загревају ради од 600  до 1400  часова у првој смени. Тада школу закључавају спремачице. Када се просторије загревају радно време домара је од 530  до1330  часова.

Спремачице у матичној школи раде од 700  до 1330  часова у првој смени,а од 1330  до 2000  часова у другој смени. 

Настава у матичној школи почиње у 730 часова и траје према распореду часова. Друга смена почиње са наставом у 1335 часова и траје према распореду часова. Седми час старијим разредима, када су у поподневној смени,одржава се као претчас.