ОДЕЉЕЊА

Учитељице и одељењске старешине:

1/1 Виолета Ивановић
1/2 Јасмина Стојановић
2/1 Виолета Стојић
2/2 Јелена Вукадиновић
3/1 Слађана Грујичић
3/2 Невена Луковић
4/1 Миљана Симић
4/2 Данијела Елек

5/1 Драгана Вучићевић
5/2 Јована Радмиловић
6/1 Јелена Биљић
6/2 Маја Пауновић Ристовић
7/1 Ана Николић
7/2 Слободан Батаковић
8/1 Катарина Живановић
8/2 Душко Николић