Тим за културну делатност школе

  ТИМ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Јелена Биљић
Светлана Ћаћић
Богдан Обрадовић
Маја Пауновић Ристовић
Виолета Ивановић
Слободан Батаковић
Душко  Николић
Србислав Луковић
Марко Бутирић
Дуња Јовановић

Руководилац  тима  - Јелена Биљић