Тим за културну делатност школе

Светлана Ћаћић
Маја Пауновић Ристовић
Невена Луковић
Слободан Батаковић
Душко Николић
Славица Цвијановић
Душанка Антонијевић

Руководилац тима - Јелена Биљић