Тим за културну делатност школе

  ТИМ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

● Јелена Биљић
● Светлана Пикуљева Давидовић
● Маја Пауновић Ристовић
● Јелена Вукадиновић
● Слободан Батаковић
● Душко Николић
● Србислав Луковић
● Марко Бутирић

Руководилац тима - Јелена Биљић