Тим за културну делатност школе

  ТИМ ЗА КУЛТУРНУ ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ

● Јелена Биљић
● Светлана Пикуљева Давидовић
● Маја Пауновић Ристовић
● Сандра Стојнић
● Горан Антовски
● Душко Николић
● Марко Бутирић
● Јелена Вукадиновић
● Виолета Стојић

Руководилац тима - Јелена Биљић