ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ТИМ ЗА ИО

  • Душица Лаптошевић– педагог
  • Маја Ћулафић – дефектолог, логопед
  • Верица Јовановић – педагошки асистент
  • Јасмина Стојановић - наставник разредне  наставе
  • Јелена Биљић - наставник предметне наставе
  • Одељењске старешине виших и нижих разреда и предметни наставници зависно од потребе

Руководилац  Тима - Маја Ћулафић