ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ТИМ ЗА ИО

  • Душица Лаптошевић– педагог
  • Маја Ћулафић – дефектолог, логопед
  • Верица Јовановић – педагошки асистент
  • Бојана Божић- наставник предметне наставе
  • Мирјана Гаџић- наставник разредне наставе
  • Одељењске старешине виших и нижих разреда и предметни наставници зависно од потребе

Руководилац Тима - Маја Ћулафић

 

 

МЕДИЈИ О ИНКЛУЗИЈИ :

" ИНКЛУЗИЈА ЈЕ ЉУДСКО ПРАВО "           
"СВАКОМ ДЕТЕТУ  ТРЕБА ПРУЖИТИ ШТО БОЉЕ УСЛОВЕ  ЗА УЧЕЊЕ "