ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ТИМ ЗА ИО

● Душица Лаптошевић– педагог
● Маја Ћулафић – дефектолог, логопед
● Верица Јовановић – педагошки асистент
● Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе
● Светлана Ћаћић - наставник предметне наставе
● Одељењске старешине виших и нижих разреда и предметни наставници зависно од потребе

Руководилац Тима - Маја Ћулафић