РАЗРЕДНА НАСТАВА

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

● Слађана Грујичић - наставник разредне наставе
● Јелена Вукадиновић - наставник разредне наставе
● Миљана Симић - наставник разредне наставе
● Јасмина Стојановић – наставник разредне наставе
● Виолета Стојић – наставник разредне наставе
● Бојана Јаношевић – наставник разредне наставе
● Сандра Стојнић - наставник разредне наставе
● Данка Милојевић - наставник разредне наставе
● Жаклина Лазаревић – директор

Руководилац већа - Виолета Стојић