РАЗРЕДНА НАСТАВА

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

  • Слађана Грујичић - наставник разредне наставе
  • Јелена Вукадиновић - наставник разредне наставе
  • Миљана Симић- наставник разредне наставе
  • Јасмина Стојановић – наставник разредне наставе
  • Виолета Стојић – наставник разредне наставе
  • Виолета Ивановић – наставник разредне наставе
  • Данијела Елек- наставник разредне наставе
  • Невена Луковић - наставник разредне наставе

Руководилац већа -  Виолета  Стојић