РАЗРЕДНА НАСТАВА

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

  1. Душанка  Антонијевић – наставник разредне наставе
  2. Јасмина Стојановић – наставник разредне наставе
  3. Бојана Божић – наставник разредне наставе
  4. Виолета Стојић- наставник разредне наставе
  5. Слађана Грујичић – наставник разредне наставе
  6. Данијела Елек- наставник разредне наставе
  7. Миљана Симић - наставник разредне наставе
  8. Невена Луковић - наставник разредне наставе

Руководилац Већа је Виолета Стојић