СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

  • Душица Лаптошевић– руководилац Стручног актива за развој школског програма и руководилац Тима за самовредновање
  • Сузана Станковић – руководилац Стручног актива за развојно планирање
  • Виолета Стојић – руководилац Стручног већа разредне наставе
  • Слободан Батаковић – руководилац Стручног већа природних наука
  • Светлана Ћаћић – руководилац Стручног већа језика
  • Србислав Луковић – руководилац Стручног већа друштвених наука
  • Маја Пауновић Ристовић - руководилац Стручног већа вештина

 

                                                                         Руководилац  Актива - Душица Лаптошевић