СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

  • Душица Лаптошевић – педагог
  • Јелена Биљић – библиотекар и наставник предметне наставе
  • Јелена Вукадиновић - наставник разредне наставе
  • Сузана Станковић – наставник предметне наставе
  • Драгана Вучићевић – наставник предметне наставе
  • Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе

     Руководилац  Актива – Јасмина  Стојановић