СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

● Душица Лаптошевић – педагог
● Јелена Биљић – библиотекар и наставник предметне наставе
● Сандра Стојнић - наставник разредне наставе
● Ана Николић – наставник предметне наставе
● Јелена Вукадиновић – наставник предметне наставе
● Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе

Руководилац Актива – Јасмина Стојановић