СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

  • Душица Лаптошевић– педагог
  • Виолета Стојић – наставник разредне наставе
  • Сузана Станковић – наставник предметне наставе
  • Слободан Батаковић – руководилац Стручног већа природних наука
  • Светлана Ћаћић – руководилац Стручног већа језика
  • Катарина Живановић– руководилац Стручног већа друштвених наука

Руководилац Актива - Душица Лаптошевић