СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Жаклина Лазаревић - директор
 • Душица Лаптошевић - педагог
 • Сузана Станковић - наставник предметне наставе
 • Виолета Ивановић- наставник разредне наставе
 • Ана Николић- наставник предметне наставе
 • Светлана Ћаћић- наставник предметне наставе
 • Горана Милићевић- секретар школе
 • Маја Ћулафић - дефектолог, логопед
 • Светлана Пикуљева Давидовић - наставник предметне наставе
 • Слободан Батаковић - наставник предметне наставе
 • Марко Бутирић - наставник предметне наставе
 • - представник локалне самоуправе
 • - представник Ученичког парламента
 • - представник Савета родитеља

Руководилац  Актива – Сузана Станковић