СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Жаклина Лазаревић - директор
 • Душица Лаптошевић - педагог
 • Сузана Станковић - наставник предметне наставе
 • Невена Луковић- наставник разредне наставе
 • Ана Радић- наставник предметне наставе
 • Јелена Биљић - наставник предметне наставе
 • Горана Милићевић- секретар школе
 • Виолета Стојић - руководилац Стручног већа разредне наставе
 • Маја Ћулафић - дефектолог, логопед
 • Светлана Ћаћић - руководилац Стручног већа језика
 • Србислав Луковић - руководилац Стручног већа друштвених наука
 • Слободан Батаковић - руководилац Стручног већа природних наука
 • Маја Пауновић Ристовић – руководилац Стручног већа вештина
 • Ања Гајевић - представник Ученичког парламента
 • Кристина Глишић - представник Савета родитеља

 

                                                                                Руководилац  Актива – Сузана Станковић