СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

● Жаклина Лазаревић - директор
● Душица Лаптошевић - педагог
● Сузана Станковић - наставник предметне наставе
● Бојана Јаношевић - наставник разредне наставе
● Ана Николић - наставник предметне наставе
● Светлана Ћаћић - наставник предметне наставе
● Горана Милићевић - секретар школе
● Маја Ћулафић - дефектолог, логопед
● Светлана Пикуљева Давидовић - наставник предметне наставе
● Будимка Јукић - наставник предметне наставе
● Милина Ђорђевић - наставник предметне наставе
● представник Ученичког парламента
● представник локалне самоуправе
● представник Савета родитеља

Руководилац Актива – Светлана Ћаћић