СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Жаклина Лазаревић - директор
 • Душица Лаптошевић - педагог
 • Сузана Станковић - наставник предметне наставе
 • Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе
 • Ана Радић- наставник предметне наставе
 • Горана Милићевић- секретар школе
 • Виолета Стојић - наставник разредне наставе
 • Маја Ћулафић - дефектолог, логопед
 • Светлана Ћаћић - руководилац Стручног већа језика
 • Катарина Живановић- руководилац Стручног већа друштвених наука
 • Слободан Батаковић - руководилац Стручног већа природних наука
 • Славица Реџић – руководилац Стручног већа вештина
 • Милан Борак-представник локалне самоуправе
 • Тамара Јоксимовић-представник Ученичког парламента
 • Александра Борак-представник Савета родитеља

Руководилац Актива – Сузана Станковић