ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА  

ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ:

  • Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе
  • Душица Лаптошевић - педагог
  • Жаклина Лазаревић - директор
  • Сузана Станковић-наставник предметне наставе
  • Данијела Елек - наставник разредне наставе
  • Миљана Симић - наставник разредне наставе
  • Катарина Живановић- наставник предметне наставе
  • Радић Ана - наставник предметне наставе
  • Соња Илић - представник Ученичког парламента
  • Јелена Арула - представник родитеља

 

Руководилац Тима - Јасмина Стојановић