ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА  

ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ:

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

  • Душица Лаптошевић – педагог
  • Жаклина Лазаревић - директор
  • Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе
  • Сузана Станковић- наставник предметне наставе
  • Данијела Елек - наставник разредне  наставе
  • Миљана Симић - наставник разредне наставе
  • Мирјана Гаџић - наставник предметне наставе
  • Радић Ана - наставник предметне наставе

Руководилац  Тима  -  Душица Лаптошевић