ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА  

ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ:

● Душица Лаптошевић – педагог
● Жаклина Лазаревић - директор
● Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе
● Сузана Станковић- наставник предметне наставе
● Невена Луковић - наставник разредне наставе
● Миљана Симић - наставник разредне наставе
● Драгана Булајић - наставник предметне наставе
● Катарина Живановић - наставник предметне наставе
● Драгана Вучићевић - наставник предметне наставе
● Јелена Вукадиновић - наставник разредне наставе
● Слободан Батаковић - наставник предметне наставе
● - представник Ученичког парламента
● - представник Савета родитеља

Руководилац Тима - Душица Лаптошевић

Годишњи план самовредновања 2022-2023.