ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА  

ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ:

● Душица Лаптошевић – педагог
● Жаклина Лазаревић - директор
● Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе
● Сузана Станковић- наставник предметне наставе
● Бојана Јаношевић - наставник разредне наставе
● Миљана Симић - наставник разредне наставе
● Светлана- наставник предметне наставе
● Катарина Живановић - наставник предметне наставе
● Дуња Јовановић - наставник предметне наставе
● Драгана Вучићевић - наставник предметне наставе
● Слађана Грујичић - наставник разредне наставе
● Будимка Јукић- наставник предметне наставе
●  представник Ученичког парламента
●  представник Савета родитеља

Руководилац Тима - Душица Лаптошевић

Годишњи план самовредновања 2023-2024.