СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Душица Лаптошевић, педагог  

Маја Ћулафић, дефектолог-логопед 

Биљић Јелена, библиотекар 

Верица Јовановић, педагошки асистент