СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Душица Лаптошевић, педагог  

Маја Ћулафић, наставник у продуженом боравку

Биљић Јелена, библиотекар 

Верица Јовановић, педагошки асистент