ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

  • Душица Лаптошевић - педагог
  • Маја Ћулафић - дефектолог, логопед
  • Катарина Живановић - наставник географије и одељењски старешина 81 одељења
  • Душко Николић - наставник ТИТ и одељењски старешина 82 одељења

 

                                                                                      Руководилац  Тима  -  Душица Лаптошевић