ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

  • Душица Лаптошевић - педагог
  • Маја Ћулафић - дефектолог, логопед
  • Мирјана Гаџић- наставник физике и одељенски старешина 8/1 одељења
  • Реџић Славица - наставник физичког и здравственог васпитања и одељенски старешина 8/2 одељења

Руководилац Тима - Душица Лаптошевић