ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

  • Душица Лаптошевић - педагог
  • Маја Ћулафић - дефектолог, логопед
  • Одељењске старешине ученика 7. и 8. разреда

 

                                                                                      Руководилац  Тима  -  Душица Лаптошевић