ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

  • Душица Лаптошевић - педагог
  • Одељењске старешине ученика 7. и 8. разреда

                                                                                      Руководилац  Тима  -  Душица Лаптошевић