ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
  • Душица Лаптошевић - педагог
  • Горана Милићевић – секретар школе
  • Верица Јовановић - педагошки асистент
  • Невена Луковић - наставник разредне наставе
  • Маја Ћулафић – дефектолог, логопед
  • Маја Пауновић Ристовић- наставник предметне наставе
  • Драгана Вучићевић - наставник предметне наставе
  • Слободан Батаковић - наставник предметне наставе

 

   Руководилац  Тима - Маја Пауновић Ристовић