САВЕТ РОДИТЕЉА

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА:

Представници Савета родитеља за школску 2020/2021. годину:

Редни број

Одељење

Име и презиме представника

родитеља у Савет

1 1-1 Милица Спасојевић
2 1-2 Слађана Маринковић
3 2-1 Милан Јандрић
4 2-2 Амела Маринковић
5 3-1 Снежана Радосављевић
6 3-2 Јасмина Јовановић
7 4-1 Снежана Ћирковић
8 4-2 Милка Пауновић
9 5-1 Мирјана Милошевић
10 5-2 Марија Илић
11 6-1 Александра Борак
12 6-2 Јелена Обренић
13 7-1 Јелена Араула
14 7-2 Владан Исаиловић
15 8-1 Драгана Стојановић
16 8-2 Марко Васић