САВЕТ РОДИТЕЉА

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА:

Представници Савета родитеља за школску 2021/2022. годину:

Р.бр. Одељење Име и презиме представника

родитеља у Савет

1 1-1 Марија Коцић
2 1-2 Кристина Глишић
3 2-1 Катарина Божић
4 2-2 Немања Радовановић
5 3-1 Милан Јандрић
6 3-2 Вида Митровић
7 4-1 Снежана Радосављевић
8 4-2 Јасмина Јовановић
9 5-1 Наталија Јандрић
10 5-2 Милка Пауновић
11 6-1 Мирјана Милошевић
12 6-2 Марија Илић
13 7-1 Сенка Гајевић
14 7-2 Драгана Ђолнић
15 8-1 Душица Живојиновић
16 8-2 Владан Исаиловић

 

За ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА изабрана је Коцић Марија.

За ЗАМЕНИКА  ПРЕДСЕДНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА изабрана је Јасмина Јовановић.

За ЗАПИСНИЧАРА САВЕТА РОДИТЕЉА изабрана је Мирјана Милошевић.