ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

ПЕДАГОШКИ  КОЛЕГИЈУМ

 • Жаклина Лазаревић – директор
 • Душица Лаптошевић – руководилац Тима за самовредновање
 • Маја Ћулафић - логопед
 • Сузана Станковић – руководилац Стручног актива за развојно планирање
 • Мирјана Гаџић – руководилац Тима за обезбеђивање квалитета рада школе
 • Виолета Стојић – руководилац Стручног већа разредне наставе
 • Светлана Пикуљева Давидовић – руководилац Стручног већа језика
 • Јасмина Стојановић– руководилац Актива за развој школског програма
 • Марко Бутирић- руководилац Стручног већа природних наука
 • Драгана Вучићевић- руководилац Стручног већа друштвених наука
 • Верица Јовановић – педагошки асистент

Руководилац Колегијума -  Жаклина Лазаревић