ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

ПЕДАГОШКИ  КОЛЕГИЈУМ

Жаклина Лазаревић – директор
Душица Лаптошевић – руководилац Стручног актива за развој школског програма и Тима за самовредновање
Сузана Станковић – руководилац Стручног актива за развојно планирање
Виолета Стојић – руководилац Стручног већа разредне наставе
Светлана Ћаћић – руководилац Стручног већа језика
Слободан Батаковић - руководилац Стручног већа природних наука
Србислав Луковић - руководилац Стручног већа друштвених наука
Маја Пауновић Ристовић – руководилац Стручног већа вештина
Маја Ћулафић – дефектолог, логопед
Верица Јовановић – педагошки асистент

 

Руководилац Колегијума је Жаклина Лазаревић– директор