ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

  • Жаклина Лазаревић – директор
  • Душица Лаптошевић – руководилац Стручног актива за развој школског програма
  • Сузана Станковић – руководилац Стручног актива за развојно планирање
  • Јасмина Стојановић – руководилац Тима за самовредновање
  • Виолета Стојић – руководилац Стручног већа разредне наставе
  • Светлана Ћаћић – руководилац Стручног већа језика
  • Слободан Батаковић - руководилац Стручног већа природних наука
  • Катарина Живановић - руководилац Стручног већа друштвених наука
  • Маја Ћулафић – дефектолог, логопед
  • Верица Јовановић – педагошки асистент

Руководилац Колегијума је Жаклина Лазаревић– директор