ШКОЛСКИ ОДБОР

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

  1. Милан Борак, представник локалне самоуправе
  2. Буш Иштван, представник локалне самоуправе
  3. Јована Цанић, представник локалне самуправае
  4. Видић Владанка, представник родитеља ученика школе
  5. Гордана Покимица, представник родитеља ученика школе
  6. Жарко Ћулибрк, представник родитеља ученика школе
  7. Катарина Живановић, представник запослених
  8. Јасмина Стојановић, представник запослених
  9. Бојана Божић, представник запослених