ШКОЛСКИ ОДБОР

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Чланови Школског одбора:
1. Данијела Тодоровић, представник локалне самоуправе
2. Предраг Јанковић, представник локалне самоуправе
3. Иван Гиошев, представник локалне самоуправае
4. Марија Коцић, представник родитеља ученика школе
5. Кристина Глишић, представник родитеља ученика школе
6. Мирјана Милошевић, предствник родитеља ученика школе
7. Слађана Грујичић, представник запослених
8. Катарина Живановић, представник запослених
9. Маја Ћулафић, представник запослених