ТИМОВИ

У подменију ове странице можете прочитати састав, планове рада и извештаје школских тимова:

  • Тим за самовредновање рада у школи
  • Тим за инклузију
  • Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
  • Тим за професионалну оријентацију

 

КООРДИНАТОРИ:

Координатор Дечјег Савеза:  Виолета Стојић  ( ПЛАН РАДА )

Координатор Црвеног Крста : Душица Чакаревић   ( КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ)

Координатор Савета родитеља : Душанка Антонијевић

Координатор Ученичког парламента: Ана Николић

Координатор завршног испита :  Милина Ђорђевић

Координатор за стручно усавршавање : Сузана Раденковић

Вођење Летописа школе : Мирјана Драгаш и  Јасмина Стојановић