НАСТАВНИЦИ

Стојановић Јасмина, наставник разредне наставе (https://uciteljicajasmina.weebly.com/)
Стојић Виолета, наставник разредне наставе
Елек Данијела, наставник разредне наставе
Божић Бојана, наставник разредне наставе (https://uciteljicabojana.weebly.com/)
Грујичић Слађана, наставник разредне наставе
Симић Миљана, наставник разредне наставе
Луковић Невена, наставник разредне наставе
Ивановић Виолета, наставник разредне наставе
Вукадиновић Јелена, наставник разредне наставе

Биљић Јелена, наставник српског језика и библиотекар
Ћаћић Светлана, наставник српског језика
Батаковић Слободан, наставник математике
Јукић Будимка, наставник математике
Драгана Булајић, наставник немачког језика
Давидовић Светлана, наставник енглеског језика
Јовановић Дуња, наставник енглеског језика
Станковић Сузана, наставник ликовне културе и   цртања, сликања и вајања (https://kameleonputnik.weebly.com/)
Пауновић Ристовић Маја, наставник музичке културе и хора
Јована Радмиловић, наставник физичког васпитања и изабраног спорта
Вучићевић Драгана, наставник историје и наставник грађанског васпитања
Живановић Катарина, наставник географије
Цвијановић Славица (Никола Томић - замена), наставник верске наставе
Гаџић Мирјана , наставник физике 
Николић Ана, наставник биологије
Бутирић Марко, наставник хемије
Николић Душко, наставник технике и технологије, наставник ТиО
Ђорђевић Милина, наставник информатике и рачунарства и шаха