УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Представници за Ученички парламент 2022/23.

Председник Ученичког парламента - Oгњен Борак
Заменик председника УП - Андреа Милићевић
Записничар - Анђела Петровић
Представник за развојно планирање - Огњен Киковић
Представник за самовредновање - Сара Вранеш
Представник за Школски одбор - Вук Рапајић