УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

Представници одељења за Ученички парламент 2021/22.

6/1 - Илија Суботић, Лана Филиповић
6/2 Марко Стојић, Лав Арула

7/1 Миљана Максимовић и Ања Гајевић
7/2 Страхиња Стојановић и Исидора Исаиловић

8/1 Лука Филиповић, Ленка Арула и замена Димитрије Станојев
8/2 Тамара Јоксимовић и Никола Исаиловић

Председник Ученичког парламента - Тамара Јоксимовић
Представник за развојно планирање - Ања Гајевић
Представник за самовредновање - Страхиња Стојановић