ПО ОБЛАСТИМА ПРЕДМЕТА

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИКА
● Јелена Биљић - наставник српског језика и библиотекар
● Светлана Ћаћић - наставник српског језика
● Светлана Пикуљева Давидовић - наставник енглеског језика
● Драгана Булајић - наставник немачког језика
● Дуња Јовановић - наставник енглеског језика
● Душица Лаптошевић – педагог

Руководилац већа - Светлана Давидовић Пикуљева

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА
● Будимка Јукић – наставник математике
● Горан Антовски - наставник математике
● Мирјана Гаџић – наставник физике
● Марко Бутирић - наставник хемије
● Ана Николић– наставник биологије
● Милина Ђорђевић - наставник информатике
● Душко Николић – наставник ТИТ
● Душица Лаптошевић – педагог

Руководилац већа - Душко Николић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕШТИНА
● Јована Радмиловић - наставник физичког и здравственог васпитања
● Маја Пауновић Ристовић - наставник музичке културе
● Сузана Станковић - наставник ликовне културе
● Лазаревић Жаклина - директор

Руководилац већа – Јована Радмиловић

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
● Драгана Вучићевић - наставник историје
● Катарина Живановић - наставник географије
● Жаклина Лазаревић - директор

Руководилац - Катарина Живановић