ПО ОБЛАСТИМА ПРЕДМЕТА

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИКА

 • Јелена Биљић - наставник српског језика и библиотекар
 • Светлана Ћаћић - наставник српског језика
 • Светлана Пикуљева Давидовић - наставник енглеског језика
 • Драгана Булајић - наставник немачког језика
 • Дуња Јовановић - наставник енглеског језика
 • Душица Лаптошевић - педагог

 Руководилац  већа  - Светлана Пикуљева Давидовић

 

  СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА

 • Будимка Јукић – наставник математике
 • Слободан Батаковић - наставник математике
 • Мирјана Гаџић – наставник физике
 • Марко Бутирић - наставник хемије
 • Ана Николић– наставник биологије
 • Милина Ђорђевић - наставник информатике
 • Душко Николић – наставник ТИТ
 • Душица Лаптошевић - педагог

      Руководилац  већа  - Бутирић Марко

                                                                                                                                                                                                                      

СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕШТИНА

 • Јована Радмиловић - наставник физичког и здравственог васпитања
 • Маја Пауновић Ристовић - наставник музичке културе
 • Сузана Станковић - наставник ликовне културе
 • Лазаревић Жаклина - директор

   Руководилац већа -  Станковић Сузана

 

 СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 • Драгана Вучићевић - наставник историје
 • Катарина Живановић - наставник географије
 • Србислав Луковић - наставник верске наставе
 • Жаклина Лазаревић - директор

 Руководилац  - Драгана Вучићевић

ПЛАНОВИ РАДА ЗА 2022/2023. ГОДИНУ:

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИКА

СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕШТИНА

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА