ПО ОБЛАСТИМА ПРЕДМЕТА

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИКА

 • Јелена Биљић - наставник српског језика и библиотекар
 • Светлана Ћаћић - наставник српског језика и библиотекар
 • Ана Радић - наставник енглеског језика
 • Светлана Пикуљева Давидовић- наставник немачког језика
 • Јелена Биљић - наставник српског језика и библиотекар
 • Душица Лаптошевић - педагог

Руководилац већа - Светлана Ћаћић

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА

 • Будимка Јукић – наставник математике
 • Слободан Батаковић - наставник математике
 • Мирјана Гаџић – наставник физике
 • Марко Бутирић - наставник хемије
 • Ана Николић– наставник биологије
 • Милина Ђорђевић - наставник информатике
 • Душко Николић – наставник ТИТ
 • Душица Лаптошевић - педагог

Руководилац већа – Слободан Батаковић

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 • Драгана Вучићевић - наставник историје
 • Катарина Живановић - наставник географије
 • Србислав Луковић - наставник верске наставе
 • Жаклина Лазаревић - директор

                                                                                     Руководилац  -  Србислав Луковић

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕШТИНА

 • Јована Радмиловић - наставник физичког и здравственог васпитања
 • Маја Пауновић Ристовић - наставник музичке културе
 • Сузана Станковић - наставник ликовне културе
 • Богдан Обрадовић - наставник физичког и здравственог васпитања
 • Душица Лаптошевић - педагог

Руководилац већа -  Маја Пауновић Ристовић