ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

5. РАЗРЕД             6. РАЗРЕД

7. РАЗРЕД            8. РАЗРЕД

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

5 - 8. РАЗРЕД

АНЕКС  ПРОГРАМА ЗА 5. РАЗРЕД

( ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА )

ФИЗИКА

6 - 8. РАЗРЕД

ИСТОРИЈА

5 - 8. РАЗРЕД

ГЕОГРАФИЈА

5 - 8. РАЗРЕД

БИОЛОГИЈА

5 - 8. РАЗРЕД

ХЕМИЈА

7 - 8. РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА

5 - 8. РАЗРЕД

МУЗИЧКА КУЛТУРА

5 - 8. РАЗРЕД

ЛИКОВНА КУЛТУРА

5 - 8. РАЗРЕД

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

5. РАЗРЕД   6. РАЗРЕД

7. РАЗРЕД    8. РАЗРЕД

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО:

5. РАЗРЕД  6. РАЗРЕД  

7. РАЗРЕД   8. РАЗРЕД

АНЕКС ЗА 5. РАЗРЕД 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

                ДОМАЋИНСТВО           

 ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ

ШАХ 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ