НАСТАВНИЦИ

Антонијевић Душанка, наставник разредне наставе
Стојановић Јасмина, наставник разредне наставе (http://uciteljicajasmina.weebly.com/)
Стојић Виолета, наставник разредне наставе
Елек Данијела, наставник разредне наставе
Божић Бојана, наставник разредне наставе (http://uciteljicabojana.weebly.com/)
Грујичић Слађана, наставник разредне наставе
Ковачевић Сандра ( Симић Миљана - замена), наставник разредне наставе
Чакаревић Душица, наставник разредне наставе

Биљић  Јелена, наставник српског језика

Драгаш Мирјана, наставник српског језика

Ћаћић Светлана, наставник српског језика

Батаковић Слободан, наставник математике

Јукић Будимка, наставник математике

Булајић Драгана, наставник немачког језика
Нетковић Весна, наставник енглеског језика
Радић Ана, наставник енглеског језика и наставник грађанског васпитања

Станковић Сузана, наставник ликовне културе и   цртања, сликања и вајања (http://kameleonputnik.weebly.com/)
Пауновић Ристовић Маја, наставник музичке културе и хора
Реџић Славица, наставник физичког васпитања и изабраног спорта

Обрадовић Богдан, наставник изабраног спорта

Вучићевић Драгана, наставник историје и наставник грађанског васпитања

Живановић Катарина, наставник географије

Цвијановић Славица, наставник верске наставе

Гаџић Мирјана , наставник физике 
Николић Ана, наставник биологије
Бутирић Марко, наставник хемије

Николић Душко, наставник технике и технологије, наставник ТиО
Ђорђевић Милина, наставник информатике и рачунарства и шаха

2.12.2017. стручни семинар " Инклузија на делу"


дружење наставника у школском дворишту