Антонијевић Душанка, наставник разредне наставе
Стојановић Јасмина, наставник разредне наставе (http://uciteljicajasmina.weebly.com/)
Стојић Виолета, наставник разредне наставе
Елек Данијела, наставник разредне наставе
Божић Бојана, наставник разредне наставе (http://uciteljicabojana.weebly.com/)
Грујичић Слађана, наставник разредне наставе
Благојевић Сандра ( Крстић Јелена - замена), наставник разредне наставе
Чакаревић Душица, наставник разредне наставе

Недељковић  Јелена, наставник српског језика

Пешко Ивана , наставник српског језика 
Ћаћић Светлана, наставник српског језика
Лазић Ивана, наставник немачког језика
Нетковић Весна, наставник енглеског језика
Радић Ана, наставник енглеског језика

Станковић Сузана, наставник ликовне културе и   цртања, сликања и вајања (http://kameleonputnik.weebly.com/)
Пауновић Ристовић Маја, наставник музичке културе и хора
Реџић Славица, наставник физичког васпитања и изабраног спорта

Обрадовић Богдан, наставник изабраног спорта

Славковић Божица, наставник историје  и наставник грађанског васпитања

Живановић Катарина, наставник географије

Цвијановић Славица, наставник верске наставе

Гаџић Мирјана (Саичић Биљана - замена), наставник физике 
Николић Ана, наставник биологије
Бутирић Марко, наставник хемије

Николић Душко, наставник технике и технологије, наставник ТиО
Ђорђевић Милина, наставник информатике и рачунарства и шаха

Јукић Будимка, наставник математике
Ракић Смиља, наставник математике

2.12.2017. стручни семинар " Инклузија на делу"