ОБАВЕШТЕЊА ЗА НАСТАВНИКЕ

УПУТСТВА ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ДНЕВНИКУ РАДА: 

1.      2.      3.

Оцењивање  изборних предмета

стручни коментар»

Поштоване колегинице и колеге,

Молим вас да прегледате садржаје на сајту и у школском летопису, те укажете на евентуалне грешке у записима или пошаљете садржаје кoји недостају.

  Драгана Вучићевић

( draganavucicevic5@gmail.com )

 ОБРАЗОВНИ  ПРОГРАМ КОЈИ ТРЕБА РЕАЛИЗОВАТИ НА ПРВОМ ШКОЛСКОМ ЧАСУ УОЧИ ПРАЗНИКА: