ОБАВЕШТЕЊА ЗА НАСТАВНИКЕ

КАЛЕНДАР 

Радно - правни статус запослених према новом Закону

стручни коментар»

Оцењивање  изборних предмета

стручни коментар»

Поштоване колегинице и колеге,
Молим вас да прегледате садржаје на сајту и у школском летопису, те укажете на евентуалне грешке у записима или пошаљете садржаје кoји недостају.
  Јасмина Стојановић (  stojanovicjasmina.sj@gmail.com )

 ОБРАЗОВНИ  ПРОГРАМ КОЈИ ТРЕБА РЕАЛИЗОВАТИ НА ПРВОМ ШКОЛСКОМ ЧАСУ УОЧИ ПРАЗНИКА:

УПУТСТВА ЗА ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ У ДНЕВНИКУ РАДА: 

1.      2.      3.