ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

  1. Жаклина Лазаревић – директор
  2. Душица Лаптошевић – руководилац Стручног актива за развој школског програма
  3. Сузана Станковић – руководилац Стручног актива за развојно планирање
  4. Јасмина Стојановић – руководилац Тима за самовредновање
  5. Виолета Стојић – руководилац Стручног већа разредне наставе
  6. Светлана Ћаћић - руководилац Стручног већа језика
  7. Ана Николић - руководилац Стручног већа природних наука
  8. Драгана Вучићевић - руководилац Стручног већа друштвених наука
  9.  Сузана Станковић  - руководилац Стручног већа вештина

             Руководилац Колегијума је Жаклина Лазаревић– директор