ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

  1. Жаклина Лазаревић -.директор
  2. Душица Лаптошевић – педагог и руководилац Стручног актива за развој школског програма
  3. Сузана Станковић – руководилац Стручног актива за развојно планирање
  4. Јасмина Стојановић  – руководилац Тима за самовредновање
  5. Виолета Стојић – руководилац Стручног већа разредне наставе
  6. Ивана Пешко- руководилац Стручног већа језика
  7. Биљана Саичић - руководилац Стручног већа природних наука
  8. Славица Цвијановић - руководилац Стручног већа друштвених наука
  9. Богдан Обрадовић - руководилац Стручног већа вештина

Руководилац : Жаклина Лазаревић - директор