СТРУЧНО ВЕЋЕ ЈЕЗИКА

 1.  Ивана Пешко – наставник српског језика
 2. Светлана Ћаћић - наставник српског језика
 3. Весна Нетковић - наставник енглеског језика
 4. Ана Радић - наставник енглеског језика
 5. Драгана Булајић – наставник немачког језика
 6. Мирјана Драгаш – наставник српског језика и библиотекар
 7. Јелена Јовановић - наставник српског језика

 Руководилац  је Ивана Пешко

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРИРОДНИХ НАУКА

 1. Будимка Јукић – наставник математике
 2. Марија Чучковић - наставник математике
 3. Биљана Саичић– наставник физике
 4. Марко Бутирић– наставник хемије
 5. Ана Николић– наставник биологије
 6. Милина Ђорђевић - наставник информатике
 7. Душко Николић – наставник технике и технологије

Руководилац је  Будимка Јукић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДРУШТВЕНИХ НАУКА

 1. Божица Славковић– наставник историје
 2. Катарина Живановић (замена за Данијелу Кушљевић) - наставник географије
 3. Славица Цвијановић - наставник верске наставе

Руководилац је  Катарина Живановић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ВЕШТИНА

 1. Славица Реџић – наставник физичког васпитања и изабраног спорта
 2. Маја Пауновић Ристовић – наставник музичке културе
 3. Сузана Станковић – наставник ликовне културе
 4. Богдан Обрадовић - наставник изабраног спорта

Руководилац  је Маја Пауновић Ристовић