СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

  1. Слађана Грујичић - наставник разредне наставе
  2. Душанка  Антонијевић – наставник разредне наставе
  3. Јелена Крстић - наставник разредне наставе
  4. Јасмина Стојановић – наставник разредне наставе
  5. Виолета Стојић – наставник разредне наставе
  6. Душица Чакаревић – наставник разредне наставе
  7. Бојана Божић – наставник разредне наставе
  8. Данијела Елек- наставник разредне наставе

Руководилац Већа је Јелена Крстић