РАЗРЕДНА НАСТАВА

СТРУЧНО ВЕЋЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

  1. Душанка  Антонијевић – наставник разредне наставе
  2. Сандра Ковачевић - наставник разредне наставе
  3. Јасмина Стојановић – наставник разредне наставе
  4. Бојана Божић – наставник разредне наставе
  5. Виолета Стојић- наставник разредне наставе
  6. Слађана Грујичић – наставник разредне наставе
  7. Данијела Елек- наставник разредне наставе

Руководилац Већа је Виолета Стојић