САВЕТ РОДИТЕЉА

Координатор Савета родитеља за 2019/2020. је Слађана Грујичић.

 

ИЗВОДИ  ИЗ  ЗАПИСНИКА СА  ОДРЖАНИХ  СЕДНИЦА:

1.СЕДНИЦА - 20.9.2018.

2. СЕДНИЦА - 28. 11. 2018.

3. СЕДНИЦА - 2019. 

4. СЕДНИЦА -  2019.