ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА:

( у мандату од  3.7.2014. до 2.7.2018.)

ПРЕДСТАВНИЦИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ:

  1. Ћаћић Светлана, председник
  2. Божић Бојана
  3. Антонијевић Душанка

ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

  1. Вујчин Кристијан
  2. Милановић Сања
  3. Кукобат Љиљана

ПРЕДСТАВНИЦИ РОДИТЕЉА:

  1. Радосављевић Горан
  2. Карапанџић Жељко
  3. Јанковић Данијела