СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

  1. Душица Лаптошевић– педагог

2.Слађана Грујичић– наставник разредне наставе

3.Сузана Станковић – наставник  предметне наставе

4.Ана Николић – наставник предметне наставе

  1. Светлана Ћаћић – наставник предметне наставе
  2. Драгана Вучићевић – наставник предметне наставе

Руководилац Актива је  Душица Лаптошевић - педагог