СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

  1. Душица Лаптошевић – педагог
  2. Бојана Божић – наставник разредне наставе
  3. Светлана Ћаћић  – наставник  српског језика

Руководилац Актива је  Душица Лаптошевић - педагог