СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

  1. Сузана Раденковић – педагог
  2. Виолета Стојић – наставник разредне наставе
  3. Светлана Ћаћић  – наставник  српског језика

Руководилац Актива је  Сузана Раденковић - педагог