СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 1. Жаклина Лазаревић – директор
 2. Душица Лаптошевић – педагог
 3. Сузана Станковић – наставник предметне наставе
 4. Бојана Божић – наставник разредне наставе
 5. Светлана Ћаћић – наставник српског језика
 6. Златко Стојић – секретар школе
 7. Јелена Крстић – наставник разредне наставе
 8. Душица Чакаревић – наставник разредне наставе
 9. Биљана Саичић – наставник предметне наставе
 10. Јелена Цанић – представник локалне самоуправе
 11. Љубица Станојевић – представник Ученичког парламента
 12. Ирена Пауновић – представник Савета родитеља

Руководилац Актива је  Сузана Станковић