СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

  1. Жаклина Лазаревић – в.д. директора
  2. Душица Лаптошевић - педагог
  3. Драгана Булајић – наставник предметне наставе
  4. Данијела Елек- наставник разредне наставе
  5. Душица Чакаревић – наставник разредне наставе
  6. Златко Стојић – секретар школе
  7. Радмила Ђуровић  – специјални педагог
  8. Горан Калајиџић – представник локалне самоуправе
  9. Петар Матејић – представник Ученичког парламента
  1. Милан Јандрић - представник Савета родитеља

Руководилац Актива је  Драгана Булајић