СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 1. Жаклина Лазаревић – директор
 2. Душица Лаптошевић – педагог
 3. Сузана Станковић – наставник предметне наставе
 4. Јасмина Стојановић – наставник разредне наставе
 5. Драгана Булајић – наставник немачког језика
 6. Златко Стојић – секретар школе
 7. Виолета Стојић – наставник разредне наставе
 8. Маја Ћулафић - логопед
 9. Светлана Ћаћић - руководилац Стручног већа језика
 10. Драгана Вучићевић – руководилац Стручног већа друштвених наука
 11. Ана Николић - руководилац Стручног већа природних наука
 12. _____________________ – представник локалне самоуправе
 13. _____________________– представник Ученичког парламента
 14. _____________________ – представник Савета родитеља

Руководилац Актива је  Сузана Станковић