Душица Лаптошевић, педагог  

Радмила Ђуровић, специјални педагог 

Мирјана Драгаш, библиотекар 

Верица Јовановић, педагошки асистент