СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Душица Лаптошевић, педагог  ( dusicalaptosevic@gmail.com )   

Радмила Ђуровић, специјални педагог 

Мирјана Драгаш, библиотекар 

Верица Јовановић, педагошки асистент