ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ТИМ ЗА ИО

  1. Душица Лаптошевић – педагог
  2. Маја Ћулафић -логопед
  3. Верица Јовановић - педагошки асистент
  4. Драгана Булајић - наставник предметне наставе
  5. Слађана Грујичић - наставник разредне наставе
  6. Одељењске старешине нижих и виших разреда и предметни наставници, зависно од потребе.

Руководилац Тима је Маја Ћулафић

МЕДИЈИ О ИНКЛУЗИЈИ :

" ИНКЛУЗИЈА ЈЕ ЉУДСКО ПРАВО "           
"СВАКОМ ДЕТЕТУ  ТРЕБА ПРУЖИТИ ШТО БОЉЕ УСЛОВЕ  ЗА УЧЕЊЕ "