Тим за културну делатност школе

  1. Мирјана Драгаш - наставник српског језика и библиотекар
  2. Светлана Ћаћић - наставник српског језика
  3. Маја Пауновић Ристовић - наставник музичке културе
  4. Данијела Елек - наставник разредне наставе
  5. Славица Цвијановић - наставник верске наставе
  6. Марко Бутирић- наставник хемије
  7. Милина Ђорђевић- наставник информатике и рачунарства
  8. Ана Николић- наставник биологије
  9. Душко Николић- наставник технике и технологије

Руководилац : Душко Николић

АКТИВНОСТИ ТИМА:

У оквиру Тима за културну делатност школе организована је Еко секција на којој су ученици наше школе уређивали школско двориште. У наставку можете погледати фотографије.