ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

  1. Душица Лаптошевић – педагог
  2. Светлана Ћаћић  – наставник српског језика и одељењски старешина одељења 81
  3. Милина Ђорђевић - наставник информатике и рачунарства и одељењски старешина одељења 82 

Руководилац Тима је Душица Лаптошевић