ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ

  • Душица Лаптошевић– педагог
  • Маја Ћулафић - логопед
  • Будимка Јукић– наставник математике и разредни старешина 81 одељења
  • Маја Пауновић Ристовић- наставник музичке културе и разредни старешина 82 одељења

Руководилац  Тима  -  Душица Лаптошевић