ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА  

ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ:

  1. Катарина Живановић - наставник географије
  2. Данијела Елек - наставник разредне наставе
  3. Сузана Станковић - наставник ликовне културе
  4. Јасмина Стојановић -наставник разредне наставе
  5. Ана Радић - наставник енглеског језика
  6.  члан Ученичког парламента
  7. члан СР
  8. члан ШО

 Руководилац Тима : Јасмина Стојановић