ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

ЧЛАНОВИ ТИМА  

ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ:

  • Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе
  • Душица Лаптошевић – педагог
  • Жаклина Лазаревић - директор
  • Сузана Станковић-наставник ликовне културе
  • Данијела  Елек - наставник разредне  наставе
  • Булајић Драгана - наставник немачког језика
  • Радић Ана - наставник енглеског језика
  • Растко Филиповић - представник Ученичког парламента
  • Гордана Покимица -представник родитеља и Школског одбора

  Руководилац  Тима  -  Јасмина  Стојановић