ЧЛАНОВИ ТИМА  

ЗА  САМОВРЕДНОВАЊЕ:

  1. Славица Реџић - наставник физичког васпитања
  2. Весна Нетковић - наставник енглеског језика
  3. Сузана Станковић - наставник ликовне културе
  4. Јасмина Стојановић -наставник разредне наставе
  5. Драгана Булајић - наставник немачког језика
  6. Ана Радић - наставник енглеског језика
  7. Јелена Крстић - наставник разредне наставе
  8. Михаило Видић - члан Ученичког парламента
  9. члан СР
  10. члан ШО

 Руководилац Тима : Ана Радић