ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
  1. Душица Лаптошевић- педагог
  2. Златко Стојић – секретар
  3. Верица Јовановић – педагошки асистент
  4. Душица Чакаревић– наставник разредне наставе
  5. Драгана Вучићевић - наставник историје
  6. Маја Ћулафић - специјални педагог
  7. Биљана Саичић - наставник физике
  8. Душко Николић - наставник технике и технологије

Руководилац Тима је Драгана Вучићевић

"ДРУГ НИЈЕ МЕТА"

У  Дому омладине, 17. 5. 2018. одржана Друга конференција о вршњачком насиљу, којој су присуствовале специјални педагог, Радмила Ђуровић и Божица Славковић, координатор школског тима за  за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

сазнајте више»

ЗАШТИТА ДЕЦЕ И МЛАДИХ ОД ТРГОВИНЕ ЉУДУМА

ИЗВЕШТАЈ»

ПРИРУЧНИК»