ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

1.Душица Лаптошевић - педагог

  1. Златко Стојић - секретар
  2. Верица Јовановић - педагошки асистент
  3. Слађана Грујичић - наставник разредне наставе
  4. Маја Ћулафић - логопед
  5. Маја Пауновић Ристовић- наставник предметне наставе
  6. Драгана Вучићевић - наставник предметне наставе
  7. Будимка Јукић - наставник предметне наставе

Руководилац  Тима - Маја Пауновић Ристовић