ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
  1. Душица Лаптошевић- педагог

  2. Златко Стојић – секретар

  3. Верица Јовановић – педагошки асистент

  4. Бојана Божић– наставник разредне наставе

  5. Божица Славковић - наставник историје

  6. Весна Нетковић - наставник енглеског језика

  7. Катарина Живановић - наставник географије

  8. Радмила Ђуровић - специјални педагог

Руководилац Тима је Божица Славковић

"ДРУГ НИЈЕ МЕТА"

У  Дому омладине, 17. 5. 2018. одржана Друга конференција о вршњачком насиљу, којој су присуствовале специјални педагог, Радмила Ђуровић и Божица Славковић, координатор школског тима за  за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

сазнајте више»

ЗАШТИТА ДЕЦЕ И МЛАДИХ ОД ТРГОВИНЕ ЉУДУМА

ИЗВЕШТАЈ»

ПРИРУЧНИК»