ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
  1. Душица Лаптошевић- педагог

  2. Златко Стојић – секретар

  3. Верица Јовановић – педагошки асистент

  4. Бојана Божић– наставник разредне наставе

  5. Божица Славковић - наставник историје

  6. Весна Нетковић - наставник енглеског језика

  7. Катарина Живановић - наставник географије

  8. Радмила Ђуровић - специјални педагог

Руководилац Тима је Божица Славковић