ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

            ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

1. Жаклина Лазаревић– директор
2. Душица Лаптошевић – педагог
3. Јелена Биљић – наставник српског језика
4. Марко Бутирић – наставник хемије
5. Јована Радмиловић – наставни физичког и здравственог васпитања
6. Сандра Стојнић– наставник разредне наставе
7. Ана Николић– наставник биологије
8. Катарина Живановић – наставник географије