ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Жаклина Лазаревић– директор
Горана Милићевић – секретар
Душица Лаптошевић– педагог
Данијела Елек - наставник разредне наставе
Бојана Божић- наставник разредне наставе
Јелена Биљић – наставник предметне наставе
Маја Ћулафић – дефектолог, логопед
Драгана Вучићевић - наставник предметне наставе

Руководилац Тима - Жаклина Лазаревић