ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

  • Жаклина Лазаревић – директор
  • Горана Милићевић - секретар школе
  • Душица Лаптошевић – педагог
  • Душко Николић - наставник предметне наставе
  • Данијела Елек – наставник разредне наставе
  • Маја Ћулафић – дефектолог, логопед
  • Јелена Биљић- наставник предметне наставе
  • Јована Радмиловић - наставник предметне наставе

 

                                                                                         Руководилац  Тима  - Жаклина Лазаревић