ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

            ТИМ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

  • Жаклина Лазаревић – директор
  • Горана Милићевић - секретар школе
  • Душица Лаптошевић – педагог
  • Марко Бутирић - наставник предметне наставе
  • Данијела Елек – наставник разредне наставе
  • Јасмина Стојановић - наставник разредне наставе
  • Јелена Биљић- наставник предметне наставе
  • Јована Радмиловић - наставник предметне наставе
  • Слађана Грујичић – наставник разредне наставе

       Руководилац  Тима  - Душица Лаптошевић