КОНТАКТ

ОШ ,,Војвода Путник”

адреса: Пут за колонију 12, 11234 Рипањ

телефон/факс: 011 8650 139

мејл: putnik.ripanj@gmail.com