ЈАВНЕ НАБАВКЕ

23.01.2020. Јавна набавка вредности радова "Санација крова и адаптација и пренамена постојећег објекта у улици Авалској број 184 - друга фаза", број 01/2020

1. Позив за подношење понуда

2. Конкрусна документација

конкурсна документација      позив-за-подношење-понуда-в