ЈАВНЕ НАБАВКЕ

23.01.2020. Јавна набавка вредности радова "Санација крова и адаптација и пренамена постојећег објекта у улици Авалској број 184 - друга фаза", број 01/2020

1. Позив за подношење понуда

2. Конкрусна документација

конкурсна документација      позив-за-подношење-понуда-в

  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

    ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

    ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА УЗ 06/2019:

19.06.2019. ГОДИНЕ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА: " САНАЦИЈА КРОВА И АДАПТАЦИЈА И ПРЕНАМЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА У АВАЛСКОЈ УЛИЦИ БР. 184" , БРОЈ 06/2019

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА САНАЦИЈЕ  ДВОРИШНЕ  ОГРАДЕ  бр.1/2016
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА